Code
Sector
Title
Status
Type
Starting Year
Description (Open PDF)
Household
Local energy efficiency fund in Oslo (Enøkfondet i Oslo)
Ongoing
Financial
1981
Household
Building regulations 1987 (Byggeforeskrift 1987)
Completed
Legislative/Normative
1987
Household
Building Regulations 1997 (Byggeforskrift 1997)
Completed
Legislative/Normative
1997
Household
Energy efficient low energy houses (Energibruk i boliger)
Completed
Financial
2003
Household
Grants for energy savings in the built environment (Bygg, bolig og anlegg)
Completed
Financial
2005
Household
Building regulations 2007 (Byggeforeskrift 2007)
Completed
Legislative/Normative
2007
Household
EU-related: Energy Performance of Buildings (Directive 2002/91/EC) - Bygningsenergidirektivet
Ongoing
Legislative/Informative
2010
Household
Building regulations 2010 (Byggeforskrift 2010)
Ongoing
Legislative/Normative
2011
Household
Energy measures in households
Ongoing
Financial
2012
Household
Proposed changes to building regulations from 2010
Completed
Legislative/Normative
2015
Household
Building regulations 2017 (Byggteknisk forskrift, TEK17)
Ongoing
Legislative/Normative
2016
Tertiary
Local energy efficiency fund in Oslo (Enøkfondet i Oslo)
Ongoing
Financial
1981
Tertiary
Building regulations 1987 (Byggeforeskrift 1987)
Completed
Legislative/Normative
1987
Tertiary
Investment grants for energy-saving measures (Tilskuddsordningen)
Completed
Financial
1990
Tertiary
Market introduction of energy efficient technologies
Completed
Financial
1994
Tertiary
Grants to heating plants
Completed
Financial
1997
Tertiary
Building Regulations 1997 (Byggeforskrift 1997)
Completed
Legislative/Normative
1997
Tertiary
Energy plans in municipalities (Kommunal energi- og klimaplanlegging)
Completed
Financial
2005
Tertiary
Grants for energy savings in the built environment (Bygg, bolig og anlegg)
Completed
Financial
2005
Tertiary
Building regulations 2007 (Byggeforskrift 2007)
Completed
Legislative/Normative
2007
Tertiary
Grants to renewable heat production and distribution - district heating and local heating plants (Program for fjernvarme og lokale energisentraler)
Completed
Financial
2008
Tertiary
Grants to energy efficiency measures in public buildings in 2009 (Energibruk bygg - tiltak i offentlige bygg 2009)
Completed
Financial
2009
Tertiary
Conversion of direct electric heating to central heating (Progam for konvertering av varmeanlegg i bygg - fra elektrisk oppvarming til vannbåren varme)
Completed
Financial
2009
Tertiary
EU-related: Energy Performance of Buildings (Directive 2002/91/EC) - Energy Performance of Buildings (2002/91/EC) - Bygningsenergidirektivet
Ongoing
Legislative/Informative
2010
Tertiary
Building regulations 2010 (Byggeforskrift 2010)
Completed
Legislative/Normative
2011
Tertiary
Building regulations 2017 (Byggteknisk forskrift, TEK17)
Ongoing
Legislative/Normative
2016