Code
Sector
Title
Status
Type
Starting Year
Description (Open PDF)
Household
Energy measures in households
Ongoing
Financial
2012
Tertiary
Grants to heating plants
Completed
Financial
1997
Tertiary
Grants to renewable heat production and distribution - district heating and local heating plants (Program for fjernvarme og lokale energisentraler)
Completed
Financial
2008
Tertiary
Conversion of direct electric heating to central heating (Progam for konvertering av varmeanlegg i bygg - fra elektrisk oppvarming til vannbåren varme)
Completed
Financial
2009
Industry
Grants to heating plants
Completed
Financial
1997
Industry
Support to energy measures in industry
Ongoing
Financial
2003
Industry
Grants to renewable heat production and distribution – district heating and local heating plants (Program for fjernvarme og lokale energisentraler)
Completed
Financial
2008
Industry
Support to heating plants
Ongoing
Financial
2011
Industry
Support for new energy and climate technology in industry
Ongoing
Financial
2013